سدنا

پدیده های جغرافیا

چند شگفتي جهان آفرينش 63سلام مهربان.خوش آمدی  سلام: خیلی خوش آمدید

چند شگفتي جهان آفرينش


1) فصل اول

● زمين وپيدايش موجودات زنده

▪ زمين در کجاي کائنات واقع شده است؟

اين سيارۀ نيلگون با طبيعت ارام و نماي دل انگيزش، در بي کران جهاني در حرکت است که تصوّرش وراي امکان و درکش خارج از توانايي بشر است. کرۀ زمين سومين سياره منظومه شمسي از مجموع نه سياره اي است که در مدار خورشيد گردان است. اين خورشيد، خود يکي از چهارصد ميليارد ستاره اي است که در فاصله ۱۵,۰۰۰ سال نوري در داخل کهکشان مارپيچي به نام"راه شيري" که قطر ان ۱۰۰,۰۰ سال نوري بوده و شامل چهارصد ميليارد ستاره ميباشد، واقع شده است. کهکشان راه شيري ان سان عظيم است که اگر بخواهيم ان را در مساحتي به اندازۀ خاک ايالات متحده قرار دهيم، حجم کرۀ زمين تا ان حد کوچک خواهد شد که چشم ادمي به ياري ميکروسکپ الکترونيکي قادر تشخيص ان نخواهد بود.

کره زمين چيست؟

زمين، به استثناء اين که قادر نيست زمين ديگري را از خود بپروراند، موجودي است زنده. اين زمين ما و سيارات ديگر منظومه شمسي حدود پنچ ميليارد سال پيش در درون غبار کيهاني زاده شد و قريب پنچ تا هشت ميليارد سال ديگر به طول خواهد انجاميد تا از ميان برود. اين مرگ زماني حادث ميگردد که خورشيد که با انوار حيات بخش خود اين سياره را زنده و جاندار نگاه دارد، در طي يک ميليون سال اخر عمر خود انبساط کرده، زمين را در اتش خود فرو گرفته، ان را در دمي بخار کرده و بلاخره خود تبديل به يک ستاره ريز نقش سفيد ميگردد.

▪ تشکيل نخستين جاندار در اب

دوراني بس طولاني کرۀ خاک مصائب بر خورد شهابها و اجرام سرگردان و ريزش سيل اساي باران را از اسمان زرد رنگ تحمل کرد و امواج سهمگين بر بدنه صخره ها خورد و به هم غلتيد و کرۀ بي جان که در ان اثري از حيات نبود به پايداري خود ادامه داد. کره زمين همانند ديگر سيارات فاقد هيچ گونه حيات بود تا اين که به تدريج جوّ ان با ترکيبات کربن که از سقوط شهاب و ستارگان دنباله دار بدست ميامد، به قدر کافي غني گرديد و امکان ايجاد ملکولهاي شيميايي با پايه کربن پيچيده تر و کامل تر از راه عمليات متقابل جوّ با انرژي رعد و برق و خورشيد بوجود امد. در پي ميلياردها سال دريا اين عناصر و ترکيبات شيميايي را به هم اميخت و درگرگون کرد و از نو دگرگون ساخت تا ان زمان که ساختمان سلول هاي پيچيده با هسته مرکزي که ميتواند بعد از شکافته شدن به توليد مثل خود بپردازد، تکميل گردد.

باز هم اعصاري سپري شد و اين تطّور و تکوين وقفه ناپذير روبه گسترش و تکامل گذارد تا رفته رفته در درون ابهاي کم عمق درياها، نباتات ابزي سبزگون و لاجوردين، حيات نوين خود را اغاز کردند. در سال ۱۹۷۶ در استراليا، سنگ واره هايي به دست امد که حکايت گر جان داران باکتري مانند را ميکند که قدمت به سه ميليارد و نيم سال قبل ميرسيد. همين اثار مشکوفه با ماهيت و ساختمان پيچيده، اين فرضيه رو تقويت بخشيده است که قدمت پيدايش حيات در کره زمين از اين تاريخ هم افزون بوده است.

پرتو ماوراء بنفش بخشي است از طيف که ديدگاه ادمي قادر به ديدن ان نيست و چون باعث نابودي اطلاعات ژنتيکي که براي توليد مثل سلولي ضروري است ميگردد، براي همه موجودات زنده زيان بخش است. در زمين اب اقيانوسها اين قسمت از نور خورشيد را به خوبي جذب ميکند و فقط اجازه ميدهد که قسمت نور سودبخش خورشيد از ان بگذرد. اين پرتو زندگي افرين، به باکتري ها و گياهان اجازه ميدهد که به پرورش خود ادامه دهند و به وسيله روشي که معروف به فتوسين تسيز است، اکسيژن توليد کنند. طي زماني حدود چهار ميليارد سال، اثري از جنگل، گل و ريحان و يا مزرعه اي سبز و خرم که بتواند پوششي سبز بر عرصۀ زمين بگستراند، وجود نداشت و تنها صدا متعلق به نفير بادهاي شديد و مداوم بود که شن هاي صحاري را از اين سو به ان سو ميکشاند.

▪ اغاز پيدايش حيات بر سطح زمين

فعل و انفعالات فتوسين تسيز طي قرون و اعصار ادامه يافت تا رفته رفته درياها از اکسيژن انباشته و اشباع گرديد. ديواره هاي مضرس و ژرف گراندکانيون در اريزونا که ژرفاي صخره هاي ان از يک مايل متجاوز است و جملگي در اثر همين سايش هاي اب دريا بوجود امده، گواه اين فرايند هستند. صخره هاي ديوارمانند قدمت اش از ۲۰۰ ميليون سال در دره بالا تا دو ميليارد و نيم سال در قاعده ميرسد. در نيمه بدنه ديوار رفيع لايه اي از صخره مسي رنگ به نظر ميايد که از اکسيد اهن غني است و ديرينگي ان مربوط ميشود به سيصد ميليون سال قبل. رسوبات سرشار از اهن که در اقيانوسها با اکسيژن ترکيب گرديدند، اين لايه را بوجود اوردند. پاره اي از معادن غني سنگ اهن که در سراسر گيتي در سينه خاکها مدفون است، حاصل گذشت دورانهايي بيش از دو تا سه ميليارد سال قبل است. بعد از اين که اکسيژن اضافي از دريا به جو منتقل شد، اين گاز با سرعت خود را به سطح بالاي جو رسانيد و در انجا لايه اوزون را تشکيل داد. اين لايه که نوعي از اکشيژن با خاصيت مخصوصي است، مانند اب اسعه ماوراء بنفش را جذب مينمايد. لايه اوزون بتدريج ضخيم گرديد تا ان که از رسيدن اشعه ماوراء بنفش به سطح زمين جلو گيري کرد. در زير اين سپر محافظ، نباتات دريايي به تدريج به کرانۀ خاک خزيدند و سطح باطلاق ها و خليج هاي کوچک و ابهاي راکد را پوشاندند. از اين زمان بود که حيات در خشکي از گياه به حيوان انتقال يافت و اين جانداران نيز پاي بر سطح خاک نهادند. اين که نخستين جاندار چه بود، هنوز روشن نيست، ان چه مسلم است اين است که جانوري بود ذوالحياتين، شايد شبيه به نوعي وزغ. با گذشت دوراني قريب ۳۰۰ ميليون سال، قسمت اعظم سطح زمين را انواع گياه و جاندار پوشاندند.

فرايند تکامل و انتخاب برتر، طي قرون و اعصار حاصلش ايجاد جانوراني بود که شامل خزندگان، پرندگان و حشرات ميشد که طي دوراني قريب به ۶۵ ميليون سال پيش اين جانداران حاکم بر سطح کره خاک بودند. در پايان اين دوران، چنان که امروز اثار و مدارک گواهي

ميدهند، گويي عظيم شايد يک خرده سياره يا ستاره دنباله داري، با ضربه اي ويرانگر، با کره زمين برخورد نمود و در دم رستاخيزي بر پا کرد. فشار برخورد بگونه اي بود که ميلياردها تن سنگ و غبار به اسمان برخاست و با ايجاد کمربندي به دور زمين، ده ها سال متمادي ظلمت کامل را بر کره خاک حاکم کرد. در نتيجه همين رستاخيز مرگبار و فقدان نور خورشيد، اکثر نباتات و جانداران سطح خاک که اکثرشان همان دايناسور هاي عظيم پيکر بودند، مردند و ديگر اثري از اين خزندگان باقي نماند. همين مرگ جمعي حيوانات بزرگ پيکر، راه را براي افرينش جانداران ديگر منجمله پستانداران باز کرد. باز هم دوراني حدود ۶۰ ميليون سال طول کشيد تا انسان اوليه در ۵ ميليون سال پيش در نقطه اي از شرق افريقا، از خاندان ميمون، پاي به عرصۀ وجود گذاشت و سرانجام اين ادم حاکم مطلق عرصۀ زمين شد که ان روز، مانند امروز مرتب در حال تحول مي باشد.

▪ حرکت قاره ها

در ادوار اغازين، وقتي بارانهاي سيل اشا اقيانوسها را بوجود اورد، کره زمين تنها يک قاره داشت که نام ان پانجيا بود. طي ۳۰۰ ميليون سال گذشته، حرکت طبقات تکتونيک باعث قطعه قعطه شدن پانجيا شد و ان را به سطح زمينهاي مختلف که ما انان را امروز به عنوان پنج قاره ميشناسيم تقسيم کرد. بدين سان شگفت اور نيست که ويژگيهاي سرحد جنوب شرقي و جنوب قارۀ امريکا را با افريقاي باختري هم سان ميبينيم. پس از گذشت پنچ ميليارد سال، زمين هم چنان دستخوش تحولات و دگرکوني هاي ارضي است و اين زاد و ولد و تغييري ادامه دارد

 

۲) فصل دوم[تصویر: www.roozgozar.com-1434.gif]

● اسمان از ديدگاه قران

قرآن کتاب مقدس ما مسلمانان ۱۴۰۰ سال پيش بر پيامبر اعظم نازل گشت تا مايه هدايت تمام جهانيان باشد.در اين کتاب مقدس درباره موضوعاتي صحبت شده است که هم اکنون اين مطالب کشف مي شود.که قرآن آنها را به طور مستقيم يا غير مستقيم بيان نموده است.يکي از اين موضوعات آسمان مي باشد.آسمان در قران با کلمه سماء و مشتقات آن ياد شده است.اما توضيحي اندک درباره آسمان،اسماني که مد نظر ماست جو کره زمين است(در قرآن آسمان به موضوعاتي مشابه همچون فضاي بين کرات و سياره ها نيز به کار رفته است)جو همان توده هواي متراکم است که که دورادور زمين ره پوشانده است و از لايه هاي مختلف ساخته شده است،و ضخامت آن چند صد کيلومتر است و مقاومت ان از يک سد پولادي چند متري نيز بيشتر است.ابتدا تصور مي شود که جهان خلقت ۵۰۰ سال نوري است در حالي که بعد ها توسط رصد خانه هاي بزرگ کشف شد که اين مقدار يک ميليارد سال نوري است و اين تازه اول جهان آفرينش است.

۱) وَ جَعَلنا السَّماء سَقفً محفوظاً و هم عن اياتها معرضون(انبيا/۳۲)

اين آيه يکي از آياتي است که اسرار زيادي در آن نهفته است و تعدادي از اين اسرار هم اکنون کشف گرديده و شايد اسرار ديگري نيز در آينده کشف شود.خداوند در اين آيه آسمان را همچون حفاظي براي زمين ميداند.

▪ امّا بررسي موضوع از نظر علمي:

در جهان ما شهاب ها و سنگ هاي سر گردان بسيار زيادي وجود دارد که اندازه آنها از شهاب هايي به اندازه يک دانه شن تا شهاب هايي بس بزرگ ميرسد که هر لحظه امکان اصابت آن به سيارات مخصوصاً کره زمين وجود دارد. سرعت اين شهاب ها که گاه تعداد آنها به بيست ميليون ميرسد ۵۰ کيلومتر در ثانيه است که در صورت نبود اتمسفر و جو زمين اين شهاب ها زمين را به منطقه اي غير مسکوني تبديل مي کردند.اگر شکل کره ماه را ديده باشيد متوجه مي شويد که روي اين قمر چامه هاي بسيار زيادي وجود دارد که ناشي از برخورد سنگ هاي آسماني است.شايد رقمي که درباره تعدا اين شهاب ها ذکر شد اندکي تامل بر انگيز باشد.ولي شايان ذکر است که جرم بعضي از اين شهاب ها به يک هزارم گرم نيز مي رسد ولي بدليل سرعت فوق العاده اي که دارند نيروي تقريباً معادل ذرات زير اتمي که بمب مخرب را تشکيل مي دهند را دارند.البته در اين کش و قوس تعدادي از شهاب هاي بسيار بزرگ نيز به زمين رسيده اند و توانسته اند خود را از کمربند محافظ زمين عبور دهند و بار ديگر اين موضوع را در ذهن انسان تداعي کنند که اگر اين شهاب ها تعدادشان از اين زياد بود چه اتفاقي مي افتاد!!از جمله اين شهاب ها،شهاب معروف و بزرگ سيبري است که در سال ۱۹۰۸ به زمين اصابت کرد که فضاي زيادي را روي زمين اشغال کرد.همچنين تلفات زيادي را بر جاي گذاشت.شهابي ديگر که در آريزونا افتاده است داراي قطري معادل ۱۰۰۰متر و عمق ۲۰متر بود.موضوعي ديگر که مد نظر ماست لايه ازن است که با ضخامت ناچيزي که دارد کاري بس بزرگ انجام مي دهد.متاسفانه امروز بدليل دخالت انسان در طبيعت و رها کردن گاز هاي cfc و گاز هاي مخرب ديگر اين لايه ارزشمند را از جاهايي سوراخ کرده است.خوشبختانه چند دهه قبل کشورهايي با تنظيم موافقت نامه اي گسترش اين گازهاي مخرب را و توليد انها را به حداقل رسانده اند که خود اين گام ارزشمندي در مواظبت از اين لايه ارزشمند ميبا شد.لايه اوزن متشکل از گازهاي O۳ است که هنگامي که امواج فرا بنفش به جو زمين نزديک مي شود توسط اين مولکول با گرفتن اندکي انرژي و شکستن مولکول O۳ و تبديل آن به O۲¬+O →O۳ امواج فرو سرخ تبديل مي شوند که هيچ ضرري براي اهالي زمين ندارند.س÷س اين مولکول ها دوباره با هم ترکيب شده و مولکول اوزن را دوباره مي سازند.

رسيدن امواج فرا بنفش به کره زمين باعث ايجاد سرطان پوست در ميان جانداران مي شود ولي مقدار کم آن نه تنها ضرري ندارد بلکه براي حيات زمين حياتي مي باشند.که جو زمين اين اجازه را مي دهد.

و امّا يکي ديگر از فوايد جو اطراف کره زمين؛با توجه به اين که دماي فضاهاي بين سياره ها و اجرام آسماني به۲۷- درجه سليسيوس ميرسد در صورت نبود جو اطراف کره زمين،اين کره خاکي به محيطي تبديل مي شد که در روز ها بسيار گرم و در شب ها بسيار سرد بود.

مواردي که ذکر شد تنها گوشه اي بود از شگفتي هاي جو که از اين آيه استفاده مي شود که خداوند کريم ۱۴۰۰ سال پيش آن را بر انسان نازل کرده بود.از مواردي ديگر که درباره اين موضوع در قرآن وجود دارد

اقلم ينظروا الي السّماء

اشاره کرد که عبارت و مالهاي من فروج گواه بر اين موضوع است.

۲) والسّماء ذات الرّجع(طارق/۱۱)و سوگند به آسمان بازگرداننده

خداوند در اين آيه به آسمان بازگرداننده قسم خورده است که خود نشانه حياتي بودن اين مسئله است.از مهمترين موضوعات مي توان به بخار آب اشاره کرد که بر اثر حرارت نور خورشيد بخار شده و به آسمان مي رود س÷س در لايه تروپسفر(يکي از لايه هاي جو اطراف کره زمين که در فاصله ۱۲ کيلومتري سطح زمين است)متراکم شده و به زمين باز مي گردد.که اگر چنين نبود آب در اقيانوس ها باقي نمي ماند و قاره ها و خشکي ها به بياباني خشک تبديل مي شدند.مورد بعدي امواج راديويي مي باشند که پس از منتشر شدن از مرکزي معيّن پس از برخورد به جو زمين دوباره به زمين باز مي گردند و موجبات پخش برنامه هاي تلويزيوني را فراهم مي سازند.

همچنين اتمسفر مانع خارج شدن امواج فروسرخ که در طول روز به زمين تابيده اند در هنگام شب مي شود تا از پايين رفتن شديد دما در کره خاکي جلوگيري کند.مواردي که ذکر شد بازگشت چيز هايي بود که از طرف کره زمين آمده بودند.و امّا بازگشت چيز هايي که از فضا به طرف زمين مي آيند.

اين موضوع به طور مفصل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.بنابر اين تنها به ذکر آنها بسنده مي کنيم:

۱) امواج فرا بنفش

۲)شهاب ها و سنگ هاي آسماني

۳) امواج غير مرئي کيهاني

۳) الّله الّذي رفع السماوات بغير عمدٍ تردينها...(رعد/۲)

اين موضوع به زمان قديم باز مي گردد که قبل از نازل شدن اين آيه خرافاتي در ميان مردم بود که آسمان توسط کوه ها که ستون هايي براي نگه داشتن آسمان هستند قرار دارد.طبق اين آيه خداوند اين موضوع را صراحتاً رد مي کند.

۴) و السّماء بنبينها بأييدٍ وانّالموسعون(ذاريات/۴۷)

در اين آيه خداوند طبق کلمه لموسعون که به معني گسترش دهنده است آسمان را همواره در حال گسترش مي داند.عبارت لموسعون يعني ما همواره گسترش مي دهيم و دليل بر تداوم اين موضوع است.

از نظر علمي ستارگان با سرعت زياد از مرکز کهکشان دور مي شوند.حتي دانشمندان توانسته اند سرعت برخي از آنها را اندازه گيري کنند.سرعت دور شدن و تند شدن عقب نشيني کرات که تاکنون اندازه گيري شده ۶۶ هزار کيلومتر در ثانيه مي باشد.با توجه به اين موضوع مي توان نتيجه گرفت که آسمان يا همان فضاي بين کرات هموهره در حال گسترش است.دانشمندان از اين موضوع استفاده کرده اند که جهان آفرينش داراي نقطه شروعي بوده است و پس از انفجاري بزرگ جهان کنوني در گذر زمان بوجود آمده است.در حالي که قرآن کريم اين موضوع را ۱۴۰۰ سال پيش

(بديع السماوات والارض...)انعام/۱۰۱

يکي ديگر از فوايد جو زمين ديده شدن آسمان به رنگ آسمان است.دليل اين موضوع شکست نور است که باعث ديده شدن آسمان به رنگ آبي مي شود.حال شما تصور کنيد که اين موضوع وجود نداشت.در نتيجه شما آسمان را به رنگ سياه مي ديديد در حالي که اطراف خود را غرق در نور مي ديديد؛چه حالي به شما دست مي داد.آري!اين خداوند کريم است که با کرامت خود انسان را بي نياز مي سازد و با تدبير و حکمت خود اين چنين شرايط را براي انسان فراهم مي کند.خود در قرآن مي فرمايد که هيچ شکافي در نظام آفرينش وجود ندارد.هر چقدر که انسان در آن تفکر و تأمل کند و جستجو نمايد هيچ رخنه اي نمي تواند بيابد.

همه مطالبي که ذکر شد تنها قطره اي بود از درياي علم الهي که خداوند در قرآن کريم به آن اشاره کرده است.و خود دليل محکمي براي اثبات الهي بودن قرآن کريم است

نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 0:42 توسط ناهید فرامرزی| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت